Naziv:
CRNOGORSKA PARTIJA

Sjedište:
NOVI SAD

E-mail:
cgpartija@gmail.com

Adresa za poštu:
Crnogorska partija
P. fah 51
21121 Novi Sad

Zakonski zastupnik:


STATUT CP

PROGRAM CP

ORGANI CP:
- Skupština
- Predśednik
- Potpredśednici
- Glavni odbor
- Savjet
- Poslaničke grupe
- Predśednički kolegijum
- Vijeće časti
- Nadzorni odbor
- Sekretarijat

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2011. GODINU

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2012. GODINU

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2013. GODINU

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2014. GODINU

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZJEŠTAJ ZA 2015. GODINU

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZJEŠTAJ ZA 2016. GODINU

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZJEŠTAJ ZA 2017. GODINU

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZJEŠTAJ ZA 2018. GODINU

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZJEŠTAJ ZA 2019. GODINU

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZJEŠTAJ ZA 2020. GODINU

 

UDRUŽENJE CRNOGORACA SRBIJE

Crnogorska partija je osnovana na Osnivačkoj skupštini održanoj 18.02.2008. godine u Novom Sadu.

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije svojim Rješenjem od 13.03.2008. godine upisuje Crnogorsku partiju u Registar političkih organizacija sa datumom upisa: 22.02.2008. godine.

Skupština Crnogorske partije je na sjednici održanoj u Novom Sadu 13.04.2008. donijela odluku o izboru Nenada Stevovića za predsjednika Crnogorske partije. Skupštinom je predsjedavao advokat Miloš Grujić iz Novog Sada.

Rješenjem Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije od 05.03.2010. godine Crnogorska partija je uspješno obavila proces preregistracije i upisana je u Registar političkih stranaka, na registarskom listu broj 58, kao stranka nacionalne manjine

 

Ciljevi CP:

 

Zadaci CP: